Projekt lepszy od samego początku

inteligentnie zaprojektowane i zrównoważone budynki modułowe
O nas - domy modułowe 19c

Domy modułowe 19c to polska firma zajmująca się architekturą, projektowaniem i inżynierią, która tworzy innowacyjne rozwiązania deweloperskie i mieszkaniowe. Prostota i przestrzeń – to wartości, które oferuje dom 19c, dając więcej energii i czasu na wiele sposobów.

 

Jesteśmy tutaj, aby umożliwić naszym klientom, partnerom i nam samym doświadczanie bardziej wydajnego sposobu projektowania i budowania.

Nasze zasady

Bezpieczeństwo

W firmie 19c domy modułowe wierzymy, że zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników i społeczeństwa jest wartością nadrzędną. Każdy, kto z nami współpracuje, ma do odegrania ważną rolę, jako firma dokładamy wszelkich starań, aby nasza praca była wykonywana bezpiecznie i bez ryzyka dla nas samych oraz osób, z którymi współpracujemy.

Jakość

19c domy modułowe uznaje swoją odpowiedzialność za przekroczenie wszystkich oczekiwań klientów. Zobowiązanie to obejmuje zapewnienie, że działania organizacji nie narażają żadnego interesariusza na ryzyko związane z podejmowanymi działaniami. Wszystkie przepisy dotyczące budynków i odpowiednie przepisy są i będą przeglądane pod kątem aktualizacji.

Środowisko

19c domy modułowe uznaje swoją odpowiedzialność za ochronę środowiska. Firma 19c domy modułowe jest zaangażowana w zrównoważony rozwój i zarządzanie poprzez łagodzenie i zarządzanie ryzykiem środowiskowym i wpływem na środowisko związanym z naszą działalnością biznesową.

Stosunki Przemysłowe

Firma 19c domy modułowe dąży do ciągłej poprawy jakości swojej produktywności, wydajności i usług, aby umożliwić dalszy rozwój w konkurencyjnej branży. Naszym celem jest posiadanie otwartych i przejrzystych procesów we wszystkich aspektach naszych relacji z pracownikami, dostawcami i podwykonawcami, obejmujących wszystkie kwestie związane ze stosunkami przemysłowymi. Skuteczne zarządzanie ludźmi i projektami opiera się na otwartych, szczerych relacjach i realistycznych negocjacjach, korzystnych dla obu stron.

Budownictwo modułowe 19c

Aby konsekwentnie dostarczać najwyższe standardy we wszystkim co robimy przestrzegamy poniższych zasad:

19c Producent domów modułowych

Uczciwość

Firma 19c domy modułowe zobowiązuje się do uczciwej pracy. Jesteśmy dumni z traktowania naszych pracowników, klientów, dostawców, podwykonawców w sposób uczciwy i przejrzysty. Szanujemy środowisko i społeczności, w których pracujemy. Cenimy i wspieramy różnorodność. Zależy nam na zapewnieniu sprawiedliwego, bezpiecznego i równego środowiska pracy, w którym mile widziane są różne poglądy i krytyczne myślenie

zalety domów modułowych 19c

Doskonałość

Cenimy doskonałość we wszystkim, co robimy. Dążymy do tego, aby każdy aspekt naszej działalności funkcjonował na najwyższym poziomie. Wpływa to na nasze inwestycje w rozwój produktów, nasze podejście do obsługi klienta i nasze procesy produkcyjne. Dążymy do doskonalenia naszych praktyk biznesowych i zapewniania niezmiennie wysokiej jakości naszych projektów.

Innowacyjne domy modułowe 19c

Innowacje

Cenimy innowacyjność i zachęcamy wszystkich członków zespołu 19c domy modułowe do ciągłego doskonalenia. Nasze zaangażowanie w innowacyjność pozwoliło nam ewoluować od początkującego biznesu, który budował opatentowane składane domy, do budowniczego złożonych, wysokiej klasy mieszkalnych i komercyjnych budynków modułowych.

Innowacje

Cenimy innowacyjność i zachęcamy wszystkich członków zespołu 19c domy modułowe do ciągłego doskonalenia. Nasze zaangażowanie w innowacyjność pozwoliło nam ewoluować od początkującego biznesu, który budował opatentowane składane domy, do budowniczego złożonych, wysokiej klasy mieszkalnych i komercyjnych budynków modułowych.

Zrównoważony rozwój

Cenimy naszą planetę i jej ograniczone zasoby, dlatego pracujemy nad tym, aby nasze budynki mieszkalne i komercyjne zapewniały rozwiązania przyjazne dla środowiska. Jako jeden z przykładów, zainstalowaliśmy w naszej hali produkcyjnej znaczną liczbę paneli słonecznych, dzięki czemu nasze budynki mogą być produkowane przy użyciu czystej, zielonej energii.