Problem odpadów budowlanych (i rozwiązanie) 150 150 19c Domy modułowe

Problem odpadów budowlanych (i rozwiązanie)

Rosnący problem odpadów budowlanych

Jak wynika z najnowszego raportu przemysł budowlany produkuje każdego roku oszałamiające 12,7 miliona ton odpadów, co stanowi 16,8% całkowitej ilości odpadów stałych w kraju.

Wszystkie te odpady wytwarzają gazy cieplarniane, uwalniają szkodliwe substancje do środowiska i pochłaniają duże obszary ziemi do przetwarzania i składowania.

Nic dziwnego, że dane pokazują, że budownictwo jest drugą co do wielkości branżą wytwarzającą odpady i wydaje co roku 8 miliardów dolarów na usługi związane z odpadami – najwięcej ze wszystkich sektorów.

Odpady budowlane to nie tylko problem Polski. Badania pokazują, że przemysł budowlany wytwarza około 25% wszystkich odpadów stałych na całym świecie, a 40% materiałów składowanych na wysypiskach jest wynikiem prac budowlanych.

Wiedząc, że odpady budowlane stale rosną (+22% od poprzedniego) i że wiąże się to z ogromnymi kosztami finansowymi, nie wspominając o ogromnym wpływie na środowisko, co mogą zrobić budowniczowie i konsumenci, aby zminimalizować ilość odpadów generowanych przez wybrane przez nich metody budowy i projekty budowlane?

W tym artykule w czasopiśmie zdefiniujemy odpady budowlane, dowiemy się, gdzie trafiają po opuszczeniu placu budowy i przyjrzymy się realnemu rozwiązaniu, które może je znacznie zmniejszyć.

 

Szacuje się, że 40% wszystkich materiałów składowanych na wysypiskach na całym świecie pochodzi z branży budowlanej.

Czym są odpady budowlane ?

W książce Mohameda Osmaniego Odpady oszacowano, że odpady budowlane typowego placu budowy mogą stanowić nawet 30% całkowitej masy materiałów budowlanych dostarczonych na plac budowy. Ale co dokładnie rozumiemy przez „odpady budowlane” iz jakich materiałów się składają?

Urząd Ochrony Środowiska definiuje odpady budowlane jako „odpady pochodzące z budowy i renowacji domów. Może to obejmować: drewno, beton, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, azbest, asfalt, skały i glebę, roślinność i zanieczyszczoną glebę”.

Urząd Ochrony Środowiska ostrzega: „jeśli nie gospodarujesz odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi we właściwy sposób, może to zaszkodzić zdrowiu ludzkiemu i środowisku”.

Najnowszy Krajowy Raport Odpadów sporządzony przez Departament Rolnictwa, Wody i Środowiska pokazuje, że około 44% (27 mln ton) z 74,1 mln ton odpadów wyprodukowanych w Polsce pochodziło z sektora budowlanego i rozbiórkowego.

Zgodnie z audytem Departamentu Środowiska podział odpadów budowlanych kierowanych na składowiska jako procent całkowitej masy składa się z:

 • Azbest 24,7%
 • Zanieczyszczona gleba 21,1%
 • Beton 16,6%
  Gleba 8,6%
 • Drobne frakcje (wszystkie materiały z mieszanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych o wielkości mniejszej niż 4,75 mm) 7,4%
 • Drewno 7,1%
 • Produkty z gliny 3%
 • Inne 11,4% (tworzywa sztuczne 1%, kruszywo naturalne 1,9%, roślinność 1,9%, materiały żelazne 1,7%, płyty gipsowo-kartonowe 1,3%, papier i tektura 1,1%)

Gdzie trafiają odpady budowlane?

Teraz, gdy wiemy, co rozumiemy przez odpady budowlane iz czego się składają, przyjrzyjmy się, gdzie trafia większość materiałów odpadowych z budowy.

Na podstawie Krajowego Raportu Odpadów oto, gdzie zazwyczaj trafiają odpady budowlane:

Około 20 mln ton (76%) trafia do operacji recyklingu budowlanego i odzyskiwania zasobów, w przypadku których materiały są powszechnie stosowane w bazach drogowych i innych projektach cywilnych.
Około 6,5 mln ton (24%) unieszkodliwiania na wysypiskach.
Mniej niż 50 000 t trafia do zakładów przetwarzania odpadów niebezpiecznych.
Mniej niż 50 000 ton uważa się za śmieci i nielegalnie wyrzucane.
W okresie 13 lat, dla którego dostępne są dane, całkowita ilość wytworzonych odpadów wzrosła o 11,3 Mt (18%), a ilość odpadów z budowy i rozbiórki wzrosła o 32% na mieszkańca. Na szczęście od roku 2017 wskaźnik recyklingu odpadów budowlanych wzrósł o 9%.

Jednak dalsze zwiększanie wskaźnika recyklingu odpadów budowlanych za pomocą konwencjonalnych środków staje się coraz trudniejsze, dlatego potrzebne są inne rozwiązania minimalizujące ilość odpadów budowlanych u źródła.

Jak zmniejszyć ilość odpadów budowlanych: Zaplanuj swoją budowę z myślą o zrównoważonym rozwoju

Dokładnie planując projekt budowlany i mając na uwadze zrównoważony rozwój i redukcję odpadów, możesz radykalnie zmniejszyć wpływ na środowisko i ilość odpadów generowanych podczas budowy. Niektóre obszary, które warto rozważyć i zbadać przed rozpoczęciem:

 • Używaj materiałów budowlanych ze zrównoważonych źródeł. W domach modułowych 19c wykorzystujemy zrównoważone drewno.
 • Zorganizuj bezpieczne przechowywanie na miejscu, aby chronić materiały przed uszkodzeniem, kradzieżą, aktami wandalizmu lub narażeniem na warunki pogodowe.
 • Projektuj przy użyciu standardowych wymiarów, aby zmniejszyć ilość odpadów. W ramach naszego zrównoważonego podejścia do budownictwa w domach prefabrykowanych 19c stosujemy przyrosty materiału budowlanego co 900 mm.
 • Starannie oblicz ilość potrzebnych materiałów budowlanych, aby uniknąć przeładowania. 
 • Wybieraj materiały pochodzące z recyklingu (tj. beton wykonany z kruszywa pochodzącego z recyklingu lub blaty wykonane ze szkła pochodzącego z recyklingu) i ponownie używaj materiałów tam, gdzie to możliwe.
 • Nadmiar materiałów zwrócić dostawcy.
 • W miarę możliwości sięgaj po prefabrykowane elementy lub moduły.

Dobrą wiadomością jest to, że dzięki partnerstwu z 19c budowanie w sposób zrównoważony jest łatwe. Zespół 19c domy prefabrykowane ma już zasoby i know-how do projektowania i konstruowania w celu zmniejszenia ilości odpadów. 

Wybierz konstrukcję modułową
Czy budownictwo modułowe może być rozwiązaniem światowego problemu odpadów budowlanych? Budownictwo modułowe to proces, w której budynek jest budowany w sekcjach (modułach objętościowych) w kontrolowanych warunkach poza terenem budowy w prefabrykowanym obiekcie budowlanym. Budynki modułowe są transportowane na plac budowy jako kompletne moduły, zwykle ze ścianami, podłogami, sufitami, okablowaniem, instalacją wodno-kanalizacyjną i wyposażeniem.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z naszym obszernym przewodnikiem po konstrukcjach prefabrykowanych, zestawach i domach modułowych.

Badania pokazują, że konstrukcje modułowe zmniejszają wagę odpadów budowlanych nawet o 83,2%. 

Oprócz tego, że jest to wysoce zasobooszczędny i szybki sposób budowy, budownictwo modułowe ma znaczną przewagę środowiskową nad konwencjonalną budową na miejscu pod względem zakłóceń na placu budowy i marnotrawstwa materiałów.

Weźmy na przykład modułowy proces projektowania i budowy domów 19c.

Nasze domy składają się z modułów objętościowych, precyzyjnie zaprojektowanych, aby zmieściły się na naczepie ciężarówki, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi masy i do transportu dźwigiem na miejsce. Każdy moduł jest przeznaczony do stworzenia całego małego mieszkania lub połączenia z innymi modułami w celu stworzenia większego domu.

Ponieważ nasze moduły wolumetryczne są budowane w kontrolowanym obiekcie, zakłócenia na miejscu są niewielkie.
A nasze lekkie konstrukcje pozwalają na maksymalną adaptację terenu i minimalizację wykopów, można je również zdemontować i poddać recyklingowi.

Projekty 19c wykorzystują standardowe rozmiary i długości materiałów budowlanych, co skutkuje mniejszymi stratami podczas procesu budowy. Prefabrykacja ram i kratownic zmniejsza straty materiału nawet o 52%. Wszystkie nadmiarowe materiały można łatwo poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać w naszym zakładzie budowlanym.

Zapewniamy wyraźnie oznaczone pojemniki do segregacji materiałów, aby upewnić się, że wszystkie odpady są sortowane pod kątem optymalnej możliwości recyklingu i minimalnej ilości odpadów trafiających na wysypisko. Oto jak poddajemy recyklingowi i ponownie wykorzystujemy nadmiar materiałów w naszym zrównoważonym obiekcie:

Materiały z recyklingu:

 • Stal, miedź i aluminium 
 • Karton i papier 
 • Plyta gipsowa
 • Podkład
 • Puszki z farbą
 • Przewód elektryczny
 • Arkusz cementu
 • Polistyren
 • Nieobrobione drewno
 • Traktowane sosny i laminowane belki
 • PDF, masonit i płyta wiórowa
 • Bębny z tworzyw sztucznych (tynk, tynk itp.)
 • Wszystkie tworzywa sztuczne

Materiały ponownie wykorzystane

Izolacja, w tym sizal

Materiały wysłane na wysypisko

-PCW
-Izolacja, w tym sizal, której nie można ponownie użyć

Ponadto w badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Śląskim w 2021 r . zbadano różnicę między wytwarzaniem odpadów w konstrukcji modułowej poza terenem budowy a budową konwencjonalną na miejscu . Badania te wykazały znaczną redukcję masy odpadów, gdy stosowana jest konstrukcja modułowa, gdzie konstrukcja modułowa zmniejsza całkowitą masę odpadów nawet o 83,2%.

Chociaż konstrukcja modułowa nie eliminuje odpadów budowlanych, jest z pewnością lepszą metodą zrównoważonego budownictwa, pozwalającą zminimalizować ilość odpadów budowlanych, które należy przetworzyć, poddać recyklingowi lub wysłać na wysypisko.

Współpracuj z 19c domy modułowe, aby zminimalizować odpady budowlane w Australii podczas następnej budowy
Dzięki ponad 13-letniemu doświadczeniu 19c jest zaangażowana w tworzenie zrównoważonych domów, które minimalizują ich wpływ na środowisko na każdym etapie procesu budowlanego, od projektowania, budowy i instalacji na miejscu.

Jeśli chcesz zbudować nowy dom, w którym Twój wpływ na planetę będzie zminimalizowany, skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej, przeczytać nasz przewodnik po zrównoważonym budownictwie lub umówić się na wizytę w naszym domu wystawowym.

 • Domy modułowe 19c: cechy i zalety 150 150 19c Domy modułowe Domy modułowe 19c: cechy i zalety
 • Trendy w zrównoważonym podróżowaniu 2022 150 150 19c Domy modułowe Trendy w zrównoważonym podróżowaniu 2022